เมนูหลัก
 
หน้าหลัก
ข้อมูลโรงเรียน
โครงสร้างการบริาหรงาน
เว็บไซต์ภายใน
  ฝ่ายงบประมาณ ฯ  
  ฝ่ายธุรการ  
  ฝ่ายกิจการนักเรียน ฯ  
  ฝ่ายปกครอง  
  ฝ่ายวิชาการ  
  ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา  

บุคลากรตาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้

  ภาษาไทย  
  คณิตศาสตร์  
  วิทยาศาสตร์  
  สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
  สุขศึกษาและพลศึกษา  
  ศิลปะ  
  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
  ภาษาต่างประเทศ  
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
หน่วยงานภายนอก
  กระทรวงศึกษาธิการ  
  สพฐ.  
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38
 
  เว็บเขตพื้นที่  
  โรงเรียนใน สพท.สท.2  
 
 
       

 

 

 
       

 

   
     
  ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2558  
 
วัน เดือน ปี
รายการ
20 - 24 มี.ค. 58 รับสมัครเข้าเรียน
29 มี.ค. 58 สอบเพื่อจัดเข้าเรียน ม.4
3 เม.ย. 58 ประกาศห้องเรียน ม.4
5 เม.ย. 58 สอบเพื่อจัดห้องเรียน ม.1
7 เม.ย. 58 ประกาศห้องเรียน ม.1
8 เม.ย. 58 มอบตัวและลงทะเบียนเรียน ม.1
9 เม.ย. 58 มอบตัวและลงทะเบียนเรียน ม.4
8 พ.ค. 58 ปฐมนิเทศ ม.1
10 พ.ค. 58 จัดห้องเรียน รับหนังสือ ซื้อสมุด
11 พ.ค. 58 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1
 
     
     
 
 
 

 

 

 
     
  บัญชีรายชื่อหนังสือสำหรับการเลือกซื้อเข้าห้องสมุดเพิ่มเติม รายชื่อหนังสือ 1 2 3  
  บัญชีรายชื่อหนังสือสำหรับการเลือกซื้อเข้าห้องสมุด รายชื่อหนังสือ ตารางสั่งซื้อ  
     
  หลักสูตรสถานศึกษา  
  หลักสูตรโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2557  
 

หลักสูตรโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2556

 
  หลักสูตรโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2555  
  หลักสูตรโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2554  
  หลักสูตรโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2553  
  หลักสูตรโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2552  
  หลักสูตรท้องถิ่นโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์  
     
 
ประกาศเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
 
 
รายงานประจำปี 2556
กำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้
 
     
     
 

 

 
 
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ.
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
Pil Obec
สารานุกรมไทย สำหรับเยาวชน
1 อำเภอ
1 โรงเรียนในฝัน
E-Book
นวัตกรรมทาง การศึกษา
ศูนย์รวมสื่อ
 

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์
97 หมู่ 6 ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
โทรศัพท์ 0-5562-8538 โทรสาร 0-5568-1344