คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: D:\ssr52\image\banner1.jpg

 

เมนูหลัก

 

คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: D:\ssr52\image\border0266.jpg

หน้าหลัก

คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: D:\ssr52\image\border0267.jpg

คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: D:\ssr52\image\border0266.jpg

ข้อมูลโรงเรียน

คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: D:\ssr52\image\border0267.jpg

คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: D:\ssr52\image\border0266.jpg

โครงสร้างการบริาหรงาน

คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: D:\ssr52\image\border0267.jpg

คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: D:\ssr52\image\border0266.jpg

เว็บไซต์ภายใน

คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: D:\ssr52\image\border0267.jpg

 

คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: D:\ssr52\image\bullet.jpg

ฝ่ายงบประมาณ ฯ

 

 

คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: D:\ssr52\image\bullet.jpg

ฝ่ายธุรการ

 

 

คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: D:\ssr52\image\bullet.jpg

ฝ่ายกิจการนักเรียน ฯ

 

 

คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: D:\ssr52\image\bullet.jpg

ฝ่ายปกครอง

 

 

คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: D:\ssr52\image\bullet.jpg

ฝ่ายวิชาการ

 

 

คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: D:\ssr52\image\bullet.jpg

ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา

 

คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: D:\ssr52\image\border0266.jpg

บุคลากรตาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้

คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: D:\ssr52\image\border0267.jpg

 

คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: D:\ssr52\image\bullet.jpg

ภาษาไทย

 

 

คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: D:\ssr52\image\bullet.jpg

คณิตศาสตร์

 

 

คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: D:\ssr52\image\bullet.jpg

วิทยาศาสตร์

 

 

คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: D:\ssr52\image\bullet.jpg

สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

 

 

คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: D:\ssr52\image\bullet.jpg

สุขศึกษาและพลศึกษา

 

 

คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: D:\ssr52\image\bullet.jpg

ศิลปะ

 

 

คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: D:\ssr52\image\bullet.jpg

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

 

คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: D:\ssr52\image\bullet.jpg

ภาษาต่างประเทศ

 

 

คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: D:\ssr52\image\bullet.jpg

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: D:\ssr52\image\border0266.jpg

หน่วยงานภายนอก

คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: D:\ssr52\image\border0267.jpg

 

คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: D:\ssr52\image\bullet.jpg

กระทรวงศึกษาธิการ

 

 

คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: D:\ssr52\image\bullet.jpg

สพฐ.

 

 

คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: D:\ssr52\image\bullet.jpg

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38

 

 

คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: D:\ssr52\image\bullet.jpg

เว็บเขตพื้นที่

 

กาญจนบุรี เขต 3 ลำปาง เขต 2 สระแก้ว เขต 1 อุบลราชธานี เขต 4

 

คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: D:\ssr52\image\bullet.jpg

โรงเรียนใน สพท.สท.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: D:\ssr52\image\lebel2.jpg

 

 

 

 

 

     
   
     

 

 

 

 

ข้อมูลทั่วไป

 

  แบบฟอร์มแผน แบบประเมินและแบบรายงานผลการจัดชุมนุม ดาวน์โหลด  
  เอกสารเกี่ยวกับลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ดาวน์โหลด  
  แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ID - Plan แบบฟอร์ม ตัวอย่าง  
  แบบแจ้งรายชื่อนักเรียนที่ได้ผลการเรียน 0 ร มส มผ ดาวน์โหลด  
     

 

คู่มือการรับนักเรียนสำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.

 

 

คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: D:\ssr52\image\new3.gifบัญชีรายชื่อหนังสือสำหรับการเลือกซื้อเข้าห้องสมุดเพิ่มเติม รายชื่อหนังสือ 1 2 3

 

 

คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: D:\ssr52\image\new3.gifบัญชีรายชื่อหนังสือสำหรับการเลือกซื้อเข้าห้องสมุด รายชื่อหนังสือ ตารางสั่งซื้อ

 

 

 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษา

 

 

หลักสูตรโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2558

 

 

หลักสูตรโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2557

 

 

หลักสูตรท้องถิ่นโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์

 

 

 

 

 

ประกาศเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: D:\ssr52\image\lebel.jpg

คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: D:\ssr52\image\doc.jpg

ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ.

คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: D:\ssr52\image\gpa.jpg

ศูนย์ปฏิบัติการ GPA

คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: D:\ssr52\image\pil.jpg

Pil Obec

คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: D:\ssr52\image\baner_guru_sanook.gif

สารานุกรมไทย สำหรับเยาวชน

คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: D:\ssr52\image\dream.jpg

1 อำเภอ
1 โรงเรียนในฝัน

คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: D:\ssr52\image\logo_ebook-copy.gif

E-Book

คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: D:\ssr52\image\mahidol.gif

นวัตกรรมทาง การศึกษา

คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: D:\ssr52\image\media_center2.gif

ศูนย์รวมสื่อ

 

คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: D:\ssr52\image\mathlab\mathlogo1.jpg

คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: D:\ssr52\image\lebel3.jpg

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์
97 หมู่ 6 .คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
โทรศัพท์ 0-556
2-8538 โทรสาร 0-5568-1344