เมนูหลัก
 
หน้าหลัก
ข้อมูลโรงเรียน
โครงสร้างการบริาหรงาน
เว็บไซต์ภายใน
  ฝ่ายงบประมาณ ฯ  
  ฝ่ายธุรการ  
  ฝ่ายกิจการนักเรียน ฯ  
  ฝ่ายปกครอง  
  ฝ่ายวิชาการ  
  ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา  

บุคลากรตาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้

  ภาษาไทย  
  คณิตศาสตร์  
  วิทยาศาสตร์  
  สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
  สุขศึกษาและพลศึกษา  
  ศิลปะ  
  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
  ภาษาต่างประเทศ  
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
หน่วยงานภายนอก
  กระทรวงศึกษาธิการ  
  สพฐ.  
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38
 
  เว็บเขตพื้นที่  
  โรงเรียนใน สพท.สท.2  
 
 
       

 

 

 
       

 

   
     
 
 
 
ประกาศโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ วิชาเอกคณิตศาสตร์ รายละเอียด
 
     
 
ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ได้กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม The Geometer's Sketchpad version 5.06 ให้กับครูผู้สอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา ในจังหวัดสุโขทัยและตาก ระหว่างวันที่ ุ6 -- 13 พฤษภาคม 2558 ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ
 
     
 
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม The Geometer's Sketchpad version 5.06 รายชื่ือ
 
 
 
 
รายชื่อนักเรียนชั้น ม.2, ม.3, ม.5 และ ม.6 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2558
 
  รายชื่อนักเรียนชั้น ม.2 รายชื่อนักเรียนชั้น ม.3  
  รายชื่อนักเรียนชั้น ม.5 รายชื่อนักเรียนชั้น ม.ุ6  
     
  ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2558  
 
วัน เดือน ปี
รายการ
20 - 24 มี.ค. 58 รับสมัครเข้าเรียน
29 มี.ค. 58 สอบเพื่อจัดเข้าเรียน ม.4
3 เม.ย. 58 ประกาศห้องเรียน ม.4
5 เม.ย. 58 สอบเพื่อจัดห้องเรียน ม.1
7 เม.ย. 58 ประกาศห้องเรียน ม.1
8 เม.ย. 58 มอบตัวและลงทะเบียนเรียน ม.1
9 เม.ย. 58 มอบตัวและลงทะเบียนเรียน ม.4
8 พ.ค. 58 ปฐมนิเทศ ม.1
10 พ.ค. 58 จัดห้องเรียน รับหนังสือ ซื้อสมุด
11 พ.ค. 58 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1
 
     
  ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 รายชื่อ  
  ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558 รายชื่อ  
     
 
 
 

 

 

 
     
  บัญชีรายชื่อหนังสือสำหรับการเลือกซื้อเข้าห้องสมุดเพิ่มเติม รายชื่อหนังสือ 1 2 3  
  บัญชีรายชื่อหนังสือสำหรับการเลือกซื้อเข้าห้องสมุด รายชื่อหนังสือ ตารางสั่งซื้อ  
     
  หลักสูตรสถานศึกษา  
  หลักสูตรโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2557  
 

หลักสูตรโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2556

 
  หลักสูตรโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2555  
  หลักสูตรโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2554  
  หลักสูตรโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2553  
  หลักสูตรโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2552  
  หลักสูตรท้องถิ่นโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์  
     
 
ประกาศเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
 
 
รายงานประจำปี 2557
รายงานประจำปี 2556
กำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้
 
     
     
 

 

 
 
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ.
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
Pil Obec
สารานุกรมไทย สำหรับเยาวชน
1 อำเภอ
1 โรงเรียนในฝัน
E-Book
นวัตกรรมทาง การศึกษา
ศูนย์รวมสื่อ
 

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์
97 หมู่ 6 ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
โทรศัพท์ 0-5562-8538 โทรสาร 0-5568-1344